โรคกินไม่หยุด มีจริงหรือ?

โรคกินไม่หยุด มีจริงหรือ?

ตอบ :

มีจริง โรคกินไม่หยุดหรือ Binge Eating Disorder (BED) ไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด Binge Eating คือ

  • การรับประทานอาหารมากและเร็วผิดปกติ
  • โดยไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหารของตนเองได้

มีลักษณะอาการ Binge ที่พบได้ คือ

  • รับประทานเกินอิ่มจนรู้สึกอึดอัด
  • รับประทานอาหารปริมาณมากแม้จะไม่รู้สึกหิว
  • ละอายใจหรือเสียใจจากการรับประทานอาหารปริมาณมาก
  • แอบรับประทานในลักษณะดังกล่าวคนเดียวเพราะรู้สึกอับอาย

สามารถรักษาได้ ควรพบจิตแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ญาณิน ทิพากร
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์