โรคกระเนื้อ

โรคกระเนื้อ
  • เป็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่พบได้เมื่ออายุมากขึ้น
  • ปัจจัยร่วมอื่น ๆ เช่น ฮอร์โมนเพราะมักพบระหว่างตั้งครรภ์ หรือการโดนแสงแดดเป็นเวลานาน
  • เกิดได้ทุกตำแหน่งในร่างกาย แต่มักพบบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก หลัง
  • อาจเป็นตุ่มแบนหรือติ่งเนื้อนูนออกมา
  • ผิวขรุขระเล็กน้อย สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงดำ

การรักษา

มีหลายวิธี เช่น การจี้ด้วยสารเคมี การผ่าตัดด้วยความเย็น การทำเลเซอร์

กระเนื้อไม่มีอันตราย แต่หากมีปริมาณมากอาจทำให้สูญเสียความมั่นใจ
หากพบการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปร่างหรือสีเปลี่ยนไป
ควรพบแพทย์ผิวหนัง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล
หน่วยผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์