โรคกระดูกหักล้า

โรคกระดูกหักล้า

โรคกระดูกหักล้า คือ การแตกหักเล็ก ๆ ของโครงสร้างภายในกระดูก จากการได้รับแรงกระแทกจากการวิ่ง พบบ่อยที่กระดูกเหนือข้อเท้าในนักวิ่งมาราธอน

สาเหตุ กล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการวิ่งมาราธอน จนไม่สามารถรับน้ำหนักหรือแรงกระแทกได้เท่าเดิม

อาการ รู้สึกเจ็บปวดเหนือข้อท้า เมื่อหยุดวิ่งอาการก็จะบรรเทา พอวิ่งอีกก็จะปวดอีกจนไม่สามารถวิ่งได้เป็นเช่นนี้อยู่ซ้ำ ๆ

วินิจฉัย โดยการสแกนกระดูก เนื่องจากการแตกหักดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก การเอกซเรย์ปกติจะมองไม่เห็น

การรักษา ผู้ป่วยจะหายเองได้ด้วยการหยุดพักการวิ่ง เพื่อให้กระดูกรักษาตัวเอง ส่วนใหญ่ใช้เวลา 2-3 เดือน หากไม่มีอาการปวดแล้วจึงจะกลับมาวิ่งได้อีก ผู้ป่วยควรรอให้อาการปวดหายอย่างสิ้นเชิงจึงจะกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง มิฉะนั้นอาจทำให้กระดูกหักล้ามากขึ้นและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์