โภชนบำบัดลดความเสี่ยงมะเร็ง

โภชนบำบัดลดความเสี่ยงมะเร็ง

องค์กรการวิจัยโรคมะเร็งและ American Cancer Society ได้แนะนำการกินอาหารและกิจกรรม ที่ช่วยลดความเสียงในการเกิดโรคมะเร็ง ดังนี้

  1. กินอาหารที่เป็นผัก ผลไม้อย่างน้อย 5 จาน ต่อวัน และเพิ่มอาหารจำพวกถั่วและธัญพืชในอาหารแต่ละมื้อ
  2. กินอาหารที่มีไขมันและเกลือต่ำ
  3. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  4. ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีเป็นประจำทุกวัน
  5. จำกัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  6. เก็บรักษาและเตรียมอาหารอย่างปลอดภัย
  7. ไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล