โฟมและพลาสติกใส่อาหารมีสารอันตราย

โฟมและพลาสติกใส่อาหารมีสารอันตราย

โฟมและพลาสติกเป็นภาชนะที่ผลิตจากปิโตรเลียม การนำมาสัมผัสอาหาร ทำให้สารอันตรายละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเข้าสู่ร่างกายได้

สไตรีน โมโนเมอร์

 • มีสารก่อมะเร็งหลายชนิด
 • ทำให้ฮอร์โมนผิดปกติ
 • มีผลต่อการเต้น
 • ของหัวใจ
 • ทำลายตับและไต
 • มีผลต่อโรคทางระบบประสาท เช่น ความจำเสื่อม สมาธิสั้น หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
 • มีความผิดปกติของระบบน้ำเหลือง และเกล็ดเลือด
 • ผิวหนังแห้ง แตก
 • หญิงตั้งครรคอาจเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ

ไดออกซิน

 • มีสารก่อมะเร็งหลายชนิด
 • มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ เช่น มดลูกและรังไข่ ผิดปกติในเพศหญิง อสุจิลดลงในเพศชาย

ไวนิล คลอไรด์

 • โมโนเมอร์
 • มีสารก่อมะเร็งหลายชนิด
 • มีผลต่อตับ และการอักเสบทางสมอง

การหลีกเลี่ยงใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ได้มาก

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ขอขอบคุณผู้เอื้อฟื้อข้อมูล : นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์

นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ปี 2561