โควิด-19 ในผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี

โควิด-19 ในผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี

มีรายงานในวารสาร Clinical Infectious Diseases ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19ในประเทศฝรั่งเศสพบว่าเป็นผู้สูงอายุจำนวน 353 ราย โดยที่มีอายุเฉลี่ย 84.7 ปี (บวกลบ 7 ปี) พบว่า

  • อาการในระยะแรกจะมีความรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ ทั้งนี้อาจวัดไช้ได้ไม่สูงตลอด (83.6%)
  • ไอ (58.9%)
  • อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ซึ่งอาจกิดขึ้นอย่างกระทันหัน (52.7%)
  • หายใจเร็วบางรายมากกว่า 30 ครั้งต่อนาที (39.9%)
  • ความแปรปรวนในระบบทางเดินอาหาร (24.4%)
  • ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 80 ปี อาจล้มและมีอาการหมดแรงทันทีเป็นอาการสำคัญ
  • ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองอยู่ด้วย อาจมีอาการสับสน ทับซ้อนขึ้นมาได้ และมีความผิดปกติในการรับรู้ รู้สึกตัวร่วมด้วย

การวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยที่มีอายุมากอาจจะยากกว่าผู้ป่วยอายุน้อยจึงควรต้องเฝ้าระวัง และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา