โควิด-19 กับ อาหารแช่แข็ง

โควิด-19 กับ อาหารแช่แข็ง

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการระบาดโควิด-19 ในประเทศจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดตั้งแต่เริ่มต้นที่อู่ฮั่น การระบาดในปักกิ่ง และการระบาดที่ต้าเหลียน (Dalan) มณฑลเหลียวนิง (Liaoning) โดยปกติการศึกษาพันธุกรรมสายพันธุ์ไวรัสจะบอกต้นตอแหล่งที่มาได้ดี ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลดังกล่าว

คำแนะนำ

  • การเลือกซื้ออหารแช่แข็ง โดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศ การจับต้อง การเตรียมอาหารต้องล้างมือให้สะอาด
  • ไม่จับต้องใบหน้าขณะเลือกซื้ออาหาร
  • ระวังการสัมผัสกับอาหารอื่น
  • ควรบริโภคแบบปรุงสุก

การปฏิบัติตามหลักดังกล่าวสามารถป้องกันการระบาดได้ เพราะเชื้ออาจจะมากับอาหารแช่แข็งและเชื้อจะอยู่ได้ตลอดการแช่แข็ง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ