10 อาการบ่งบอกเด็กมีปัญหาด้านการนอน

10 อาการบ่งบอกเด็กมีปัญหาด้านการนอน
  1. นอนกรน หายใจเสียงดังหรือหยุดหายใจตอนนอน
  2. นอนอ้าปากหายใจ
  3. นอนหลับยาก
  4. ตื่นกลางดีกบ่อย ๆ
  5. นอนละเมอ เดินละเมอ หรือฝันร้ายเป็นประจำ
  6. นอนดิ้น
  7. ปัสสาวะรดที่นอนในเด็กที่อายุเกิน 4 ปี
  8. มีปัญหาพฤติกรรม เช่น ซน สมาธิสั้น
  9. ปลุกตื่นยาก มีอาการปวดศีรษะหลังตื่นนอน
  10. มีอาการงัวเงียหรือง่วงหลับในเวลากลางวัน

หากพบบุตรหลานมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรปรึกษากุมารแพทย์หรือแพทย์ด้านการนอนหลับ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.สุมาลี ฮั่นตระกูล