โควิด-19 กับมาตรการป้องกันกลัวได้แต่ไม่ตื่นตระหนก

โควิด-19 กับมาตรการป้องกันกลัวได้แต่ไม่ตื่นตระหนก

ในผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาลี ฯลฯ หากยังไม่มีอาการ การตรวจร่างกายพือหาเชื้อโควิด-19 โดยทันที และขอใบรับรองแพทย์เพื่อไปทำงานหรือไปเรียนตามปกติมมีประโยชน์ใด ๆ พราะในขณะนั้นเชื้อโรคอาจจะยังอยู่ในระยะฟักตัวซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถตรวจพบเชื้อได้

  1. ควรเก็บตัวอยู่บ้านอย่างเคร่งครัด 14 วัน
  2. การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีอาการป่วย อาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อโรคได้มากขึ้น
  3. หากมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ มีไข้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที

สถานศึษาควรมีมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวด

  • มีการวัดไข้เด็ก หรือสังเกตเด็กที่อาจมีอาการป่วย ต้องให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ทันที
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ และแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอและทั่วถึง
  • สอนมาตรการป้องกันตนเอง เช่น กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ

ในสถานการณ์ปัจุบันจึงควรหลีกเลี่ยงการดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม มาเลเซีย อิตาลี สิงค์โปร ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ