โควิด-19 กับนักวิ่งในยามวิกฤต

โควิด-19 กับนักวิ่งในยามวิกฤต

ในนักกีฬาที่เป็นนักวิ่งมาราธอนจะมีร่างกายที่แข็งแรงและออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ในยามวิกฤตที่มีโรคโควิด- 19 ระบาด การป้องกันโรคจะให้ความสำคัญของการดูแลสุขอนามัย physical distancing ลดการเคลื่อนที่ของประชากร ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายในรูปแบบเดิมได้ ต้องมีการปรับวิถีการออกกำลังกายให้เหมาะสม

คำแนะนำ

  1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  2. นอนหลับให้เพียงพอ
  3. ดูแลเรื่องสุขอนามัย การกิน การจับต้องสิ่งของ และต้องล้างมือบ่อย ๆ
  4. งดเว้นการจัดแข่งขันวิ่งทุกประเภทเพราะถือเป็นการเคลื่อนย้ายประชากร เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้
  5. เลือกออกกำลังกายในสถานที่โล่งแจ้งไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่รวมกลุ่มกันออกกำลังกาย
  6. ในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องมีการฝึกซ้อม ต้องระวังมือไม่สะอาดมาถูกใบหน้า เมื่อมีเหงื่อออกต้องนึกเสมอว่าได้ล้างมือแล้วหรือยัง
  7. มีผ้าสะอาดมาเช็ดเหงื่อ และเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่ปะปนกับใคร
  8. การวิ่งจะทำให้หายใจแรงขึ้น โอกาสหายใจ เอาลมมาจากระยะไกลกว่าปกติ จึงต้องคำนึงถึง physical distancing โดยกำหนดระยะห่างทางสรีระมากกว่า 2 เมตร
  9. ควรจำกัดการวิ่งกับเพื่อนเพียง 1-2 คน ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่ และกำหนดระยะห่างให้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลด physical distancing
  10. ระยะทางที่วิ่งฝึกซ้อม ต้องไม่มีการ ไปพบปะผู้คนที่อยู่กันจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ