โควิด-19 กับความสัมพันธ์การเกิดโรคคล้ายคาวาซากิ

โควิด-19 กับความสัมพันธ์การเกิดโรคคล้ายคาวาซากิ

ในประเทศทางตะวันตกทั้งในประเทศอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศลและอิตาลี ที่มีการระบาดอย่างมากของโควิด-19 พบโรคที่เกิดการอักเสบในระบบต่างๆ โดยเฉพาะที่หลอดโลหิตในเด็ก (Multisystem Inflammatory Syndrome) ซึ่งมีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิ แต่เป็นที่น่าสังเกต เด็กที่เป็นจะมีอายุตั้งแต่ 3-16 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ปี มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีหลักฐานการติดโรคโควิด-19

ลักษณะอาการที่พบ

แตกต่างกับโรคคาวาซากิ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสียร่วมด้วย

เหมือนกับโรคคาวาซากิ ได้แก่ มีผื่น มีอาการทางระบบหัวใจ
การอักเสบในหลอดโลหิต

การรักษาจะทำเช่นเดียวกับโรคคาวาชากิ คือ การให้ยาภูมิต้านทานรวมยาต้านการอักเสบ และผลการรักษาได้ผลเช่นเดียวกับโรคคาวาซากิ
ความแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ ระบบหลอดเลือดหัวใจที่อาจจะมีเส้นเลือดโป่งพอง

ในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษากลุ่มอาการอักเสบในระบบต่างๆของเด็ก
ที่คล้ายกับโรคคาวาซากิว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคโควิด-19 ในเด็กหรือไม่

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ