โควิด-19 กับการแพร่ระบาดในต่างประเทศ

โควิด-19 กับการแพร่ระบาดในต่างประเทศ
  • การระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศ เช่น ทวีปยุโรป นอกจากความเชื่อว่าไม่น่ากลัวแล้ว ในช่วงแรกของการระบาดแล้วยังมีปัจจัยทางด้านศาสนา สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่อาจมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้
  • ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ต้องมีการละหมาด คุกเข่าและก้มศีรษะลงไปที่พื้นซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อไวรัส เมื่อแตะพื้นก็นำมือนั้นมาสัมผัสที่ใบหน้า ทำให้มีโอกาสที่จะสัมผัสนำเชื้อไวรัสกลับเข้าสู่ที่ร่างกายได้
  • ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เมื่อมีคนเสียชีวิต ญาติ ๆ จะต้องไปอำลาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการกอดและจูบ ซึ่งเป็นทางที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสที่รวดเร็วมากในขณะที่ประเทศจีนเมื่อเสียชีวิตจะเผาทันที
  • ประเทศทางฝั่งยุโรปมักทักทายกันด้วยการกอดและหอมแก้ม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิด ทำให้โอกาสในการติดโรคเพิ่มมากขึ้น
  • ในช่วงแรกของการระบาดในประเทศแถบยุโรป ประชาชนยังคงมีความเข้าใจว่า “ใส่หน้ากากอนามัยในผู้ที่ป่วยเท่านั้น คนปกติไม่ต้องใส่” ซึ่งทำให้ไม่สามารถป้องกันโรควิด-19 ที่อาจแฝงมากับผู้อื่นได้ แต่ได้มีการเปลี่ยนคำแนะนำให้ทุกคนสวมหน้กากอนามัยแล้วในช่วงหลังของการระบาด
  • ในณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน แนะนำให้ใส่หน้ากากเพื่อปิดละอองฝอยทุกคน เมื่อใดก็ตามที่เข้าไปในที่ชุมชน เพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ห่างออกไป 1 เมตร จะมีเชื้อไวรัสหรือไม่ การใส่หน้ากากจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ตนเองและป้องกันไม่ให้ไวรัสจากตัวเองไปสู่คนอื่นได้ด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา