โควิด-19 กับกลุ่มอาชีพที่อาจติดโรคได้ง่าย

โควิด-19 กับกลุ่มอาชีพที่อาจติดโรคได้ง่าย

โคโรน่าไวรัส 2019 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 พบว่ามีไวรัสในทางเดินหายใจของผู้ป่วยทั้งกลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มีอาการ จึงทำให้ในบางรายหาผู้สัมผัสโรคไม่ได้ กลุ่มอาชีพบางกลุ่มจึงต้องมีการป้องกันหรือระมัดระวังเป็นพิศษ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องสัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก

  1. บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด เพราะใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจติดโรคและไม่มีอาการแต่อาจจะแพร่เชื้อได้
  2. ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดดูแลและให้บริการบุคคลผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่บริการ เช่น พนักงานนวด ตัดแต่งผม
  3. อาชีพที่ทำงานในสถานที่ปิด เช่น สถานบันเทิง สนามมวย สนามกีฬา ที่เป็นแบบปิด
  4. อาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก เช่น ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คนขับรถโดยสาร พนักงานแคชชียร์เก็บเงิน คนขับแท็กชื่ รวมถึงตำรวจตามสถานที่ตั้งด่านตรวจ

ในปัจจุบันมีการรณรงค์ Physical distancing กำหนดระยะห่างสำหรับบุคคล แต่บางสายอาชีพไม่สามารถทำได้ จึงควรตระหนักเสมอว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่ายและต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย ล้งมือ ใช้แอลกอฮอล์เจล ไม่สัมผัสใบหน้าถ้ายังไม่ได้ล้างมือ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ