แอสไพริน ป้องกันครรภ์เป็นพิษได้จริงหรือไม่

แอสไพริน ป้องกันครรภ์เป็นพิษได้จริงหรือไม่

ครรภ์เป็นพิษยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ แต่ทางการแพทย์เริ่มมีการนำยาแอสพรินมาใช้เพื่อลดความเสี่ยง ให้กับคุณแม่กลุ่มเสี่ยงใน 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มเสี่ยงมากให้แอสไพรินทันที

1. มีประวัติครรภ์เป็นพิษ

2. เป็นกลุ่มโรคไต

3. ครรภ์แฝด

4. เป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ

5. เป็นโรคภูมิต้านตนเอง เช่น โรคลูปัส

6. เป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนการตั้งครรภ์

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง หากมีความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ขอ พิจารณาให้ยาแอสไพริน

1. ตั้งครรภ์แรก

2. ประวัติครรภ์เป็นพิษในมารดา พี่สาวหรือน้องสาว

3. อ้วน (ดัชนีมวลกายกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

4. อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

5. ตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ก่อน มากกว่า 10 ปี

แพทย์จะพิจารณาให้ยาแอสไพรินระหว่างอายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์ จนถึง 36 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์

Pin It on Pinterest