แสงสีฟ้าจากหน้าจอ อันตรายจริงหรือ

แสงสีฟ้าจากหน้าจอ อันตรายจริงหรือ
  • แสงสีฟ้า คือ แสงที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 380 – 500 นาโนเมตร
  • แสงสีฟ้ามีอยู่ในธรรมชาติ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเลต และโทรศัพท์มือถือ
  • แสงสีฟ้าทำให้เกิดจอตาเสื่อมในสัตว์ทดลองแต่ในชีวิตจริง สามารถผ่านเข้าไปทำลายจอตามนุษย์ได้น้อย
  • ในดวงตาของเรามีกลไกการป้องกันโดยธรรมชาติ ได้แก่ เลนส์ตา ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าและเม็ดสีที่จอตา ดูดซับแสงสีฟ้าได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : พญ.สิริน ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ฝ่ายจักษุวิทยา