แมลงสัตว์กัดต่อย

แมลงสัตว์กัดต่อย

ในผู้ที่เคยมีประวัติแพ้แมลงกัด หรือ ต่อย

  • หากไม่รู้ว่าโดนสัตว์ชนิดใดกัดหรือต่อย ให้เฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งอาการแพ้รุนแรง มักแสดงอาการภายใน 15-30 นาที
  • หากพบอาการแพ้รุนแรง เช่น บวมบริเวณหน้า ตา ริมฝีปาก หายใจติดขัด ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

ในผู้ที่ไม่มีประวัติแพ้

  • ทำความสะอาดแผล
  • ถ้ามีเหล็กในให้คีบออก โดยใช้อุปกรณ์หรือที่คีบเล็ก ๆ คีบใกล้ ๆ เหล็กใน ระวังบีบโดนถุงน้ำพิษ เพราะจะทำให้พิษ ปล่อยลงไปในผิวหนังมากขึ้น
  • รับประทานยาแก้ปวด เมื่อมีอาการ
  • สังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติ ควรไปพบแพทย์

คำแนะนำ

  • หากโดนต่อต่อยเกินกว่า 5 ตำแหน่ง ควรไปโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการเพราะต่อมีพิษรุนแรง อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใน 2-3 วันต่อมา
  • ไม่แนะนำให้เอาสมุนไพรโปะบนแผล เพราะอาจไม่สะอาดและทำให้แผลติดเชื้อได้
  • ไม่ควรบีบ หรือ นวดบริเวณแผล เพราะทำให้แผลบวมขึ้นกว่าเดิมและเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร