แพ้นมวัว ปรับตัวยังไง

แพ้นมวัว ปรับตัวยังไง

สังเกตลูกว่ามีอาการแพ้แบบไหน และเข้ารับการประเมินภาวะแพ้จากแพทย์

อาการ

1. อาการทางผิวหนัง เช่น ผื่นลมพิษ, ผื่นคันที่แก้มและข้อพับ

2. อาการทางเดินหายใจ เช่น ดื่มนมวัวแล้วหายใจไม่ออก, ครืดคราด

3. อาการทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง, อาเจียน, ถ่ายเหลวเรื้อรัง, มีมูกเลือด

การปรับตัว

1. ถ้ากินนมแม่ ให้แม่งดนมวัว

2. ใช้นมสูตรรักษาการแพ้

3. เริ่มให้อาหารชนิดอื่นเสริม เริ่มจากอาหารที่แพ้น้อยก่อน (ข้าว, ผัก) , โปรตีนที่แพ้น้อย (ไก่, หมู)

4. ปรึกษาแพทย์เมื่อต้องเริ่มอาหารกลุ่มเสี่ยงอื่น (ไข่, อาหารทะเล, แป้งสาลี)

รับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจากแพทย์เฉพาะทางเพราะการแพ้มีโอกาสหายได้มากขึ้นเมื่อโตขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

Pin It on Pinterest