แผลเป็นจากสิวป้องกันได้

แผลเป็นจากสิวป้องกันได้
  1. หลีกเลี่ยงการแคะ แกะ เกาหรือบีบสิว
  2. หากเป็นสิวควรรีบทำการรักษาโดยแพทย์/แพทย์ผิวหนังให้เร็วที่สุดตั้งแต่ในช่วงแรก
  3. ปกป้องผิวหนังจากแสงแดดเป็นประจำทุกวัน
  4. ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นอย่างเหมาะสม
  5. ล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์