แนวปฏิบัติสำหรับผู้ใกล้ชิด “ศพผู้ป่วยโควิด-19”

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ใกล้ชิด “ศพผู้ป่วยโควิด-19”

ญาติ

 • ห้ามสัมผัสและเคลื่อนย้ายศพ
 • บรรจุและเคลื่อนย้ายศพ ด้วยทีมจัดการศพติดเชื้อโดยเฉพาะ
 • ห้ามเปิดถุงบรรจุศพโดยเด็ดขาด
 • ห้ามสัมผัสศพโดยตรง เช่น กอด จูบลา หรือ รดน้ำศพ
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อย ๆ
 • ควรดำเนินพิธีทางศาสนา เผาหรือ ฝังศพ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่วัด/สัปเหร่อ

 • ศพบรรจุถุงที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว วัดหรือสถานที่จัดงานศพสามารถรับศพไปดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ
 • สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
 • ล้างมือให้สะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
 • อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ
 • ทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิรีกธรมตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
 • ห้ามเปิดถุงบรรจุศพในทุกกรณี

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์