แนวปฏิบัติการจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19

แนวปฏิบัติการจัดงานศพผู้ป่วยโควิด-19

ศพผู้ป่วยโควิด-19 สามารถจัดพิธีทางศาสนาได้ เนื่องจากศพถูกบรรจุภายในถุงซิปกันน้ำ 3 ชั้น ที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จึงไม่มีสารคัดหลั่งปนเปื้อนทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติสำหรับญาติ

  • ห้ามเปิดถุงซิปบรรจุศพผู้ป่วยโควิด-19 โดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
  • เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น
  • สำหรับญาติ สามารถเข้าร่วมพิธีงานศพได้ โดยไม่ต้องสวมใส่ชุดป้องกัน PPE แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำ

ญาติผู้เสียชีวิตสามารถเก็บเถ้ากระดูกของผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากเชื้อโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยอุณหภูมิที่มีความร้อนสูงจากการฌาปนกิจ ดังนั้น เชื้อจึงไม่สามารถติดต่อผ่านทางเถ้ากระดูกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ภาณุวัฒน์ ชูติวงศ์