แนวทางรักษาเมื่อมีปัญหานอนกัดฟัน

แนวทางรักษาเมื่อมีปัญหานอนกัดฟัน

การนอนกัดฟันทำให้เกิดปัญหาฟันสึกมีอาการเสียวฟันเนื่องจากส่วนเคลือบฟันกร่อนไปหากเป็นมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟันจะทำให้ปวดฟันเกิดการอักเสบของปลายรากฟัน อาจเกิดฟันโยกได้นอกจากนี้ยังทำให้มีอาการปวดเมื่อยบริเวณใบหน้า กราม ขากรรไกร ปวดศีรษะ

แนวทางการรักษามีดังนี้

1. การปรับพฤติกรรม

มีสุขอนามัยที่ดีในการนอน เช่น หลีกเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ขณะใกล้เข้านอน

2. การใส่ทันตอุปกรณ์เพื่อป้องกันฟันสึก มี 2 ประเภท คือ

(1) เฝือกลดการสบฟัน ใส่ด้านใดด้านหนึ่งของฟัน เพื่อลดการเสียดสี หรือบดกระแทกของฟัน แต่ไม่ได้ลดการกดฟัน
(2) ทันตอุปกรณ์รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

3. การรักษาด้วยยา

มีทั้งประเภทยารับประทาน และยาฉีด ใช้ในกรณีที่การรักษาวิธีอื่นไม่ได้ผล

4. หากมีปัญหานอนกัดฟันร่วมกับโรคอื่น ๆ

เช่น นอนไม่หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวซาญเพื่อวินิจฉัย และรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์
ศูนย์นิทราเวช