แนวทางปฏิบัติฟหลังกลับจากประเทศเสี่ยง COVID-19

แนวทางปฏิบัติฟหลังกลับจากประเทศเสี่ยง COVID-19
  1. กักตัวเองอยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน : เซื้อสามารถแพร่กระจายได้ แม้ไม่มีอาการไข้
  2. อยู่ห่างจากคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร
  3. ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเมื่อต้อง
  4. อยู่ร่วมกับคนในบ้านหากไม่ใส่อาจแพร่เชื้อได้
  5. งดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องครัว เช่น จานข้าว ซ้อน-ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
  6. ซักเสื้อผ้าแยกกับสมาชิกคนอื่นในบ้าน
  7. หากใช้ห้องน้ำร่วมกับสมาชิกในบ้าน ควรทำความสะอาด อ่างน้ำ ก๊อกน้ำ ชักโครก ลูกบิดประตู ด้วยน้ำสบู่ หรือฆ่าเชื้อหลังจากใช้ทุกครั้ง
  8. กรณีอยู่บ้านคนเดียว หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
  9. หากพบอาการผิดปกติด้านทางเดินหายใจ ควรใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันที โดยหลีกเลี่ยงการขึ้นรถโดยสารสาธารณะ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา