เห็ดพิษ

เห็ดพิษ

ในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะมีประชาชนเสียชีวิตจากการเก็บเห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมารับประทาน หรือที่มีการเก็บเห็ดป่ามาขาย เห็ดพิษมีหลายกลุ่ม ซึ่งมีฤทธิ์ต่อร่างกายได้แตกต่งกันไป

  • เห็ดที่ทำให้เกิดท้องเสีย เช่น เห็ดหัวกรวดครีบอ่อน
  • เห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางสมอง ชัก น้ำลายฟูมปาก เช่น เห็ดในกลุ่มระโงก โดยเฉพาะระโงกหิน
  • เห็ดที่ทำให้เสียชีวิตจากภาวะตับวาย เช่น เห็ดไข่ห่าน
  • เห็ดที่ทำให้เกิดอาการทางจิต เช่น เห็ดขี้ควาย

ไม่ควรรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะบางครั้งอาจแยกจากกันได้ยากมากระหว่างเห็ดรับประทานได้กับเห็ดพิษ

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ