เสี่ยงเเค่ไหนเมื่อตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่เหมาะสม

เสี่ยงเเค่ไหนเมื่อตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่เหมาะสม

เสี่ยงแค่ไหนเมื่อตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่เหมาะสม ทางการแพทย์แนะนำวัยที่หมาะสมกับการตั้งครรภ์ คือ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากร่างกายสตรีมีพัฒนการเต็มที่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และก่อนอายุ 35 ปี เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนบางประการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Pin It on Pinterest