เสี่ยงกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ให้สังเกตตัวเอง

เสี่ยงกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ให้สังเกตตัวเอง
  • ผู้ที่ควรไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล ผู้ที่มีประวัติเดินทางจากประเทศจีนหรือสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่า ติดชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย

ผู้ที่ควรสังเกตอาการ

  • ผู้มีประวัติเดินทางจากประเทศจีน แต่ไม่มีอาการ

แนะนำ สังเกตอาการที่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจจึงจะมารับการตรวจที่โรงพยาบาล

  • ผู้ที่ไม่มีประวัติเดินทางจากประเทศจีน หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางจากประทศจีน แต่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย

แนะนำ สามารถปฏิบัติตนตามปกติ โดยไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจรักษาตามปกติ เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัสชนิดอื่นเช่นกัน

การปฏิบัติตัวกรณีที่มารับการตรวจในโรงพยาบาล

  1. ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลว่ามีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เพื่อไปยังจุดคัดกรองโรคที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้

การตรวจทางท้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา

แนะนำเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการและมีประวัติเสี่ยงเข้าเกณฑ์ ซึ่งพิจารณาโดยทีมแพทย์และพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล