เลือดกำเดาไหล ในเด็กแบบไหนอัตราย ควรไปพบแพทย์

เลือดกำเดาไหล ในเด็กแบบไหนอัตราย ควรไปพบแพทย์

เลือดกำเดาไหลนาน ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้

  1. ผิวหนังมีรอยเลือดออก เช่น มีพรายย้ำ จ้ำเขียว หรือมีจุดแดงหรือจุดเลือดออกตามตัว
  2. มีเลือดออกตามไรฟัน หรือลิ้น
  3. มีปัสสาวะสีน้ำล้างเนื้อ หรืออุจจาระสีดำคล้ายยางมะตอย หรือปนเลือด
  4. เด็กมีไข้สูง
  5. เด็กมีอาการเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ไม่กระฉับกระเฉง หรือซีดลง

อาจเป็นอาการของโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ปกครองควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ทันที

ที่มา : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

Pin It on Pinterest