เลี้ยงลูกด้วย “โจ๊ก” เป็นประจำ ทำให้เด็ก ขาดสารอาหารได้จริงหรือ?

เลี้ยงลูกด้วย “โจ๊ก” เป็นประจำ ทำให้เด็ก ขาดสารอาหารได้จริงหรือ?

ตอบ : มีโอกาสเป็นไปได้ เนื่องจากโจิกที่มีขายตามท้องตลาดหรือแม้แต่ที่ทำเอง ส่วนมากเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำ หากเลี้ยงลูกด้วยโจ๊ก เพียงอย่างเดียวลูกอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

คำแนะนำ

  • ให้ลูกกินอาหารตามวัยที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม
  • ถ้าให้กินโจ๊ก ควรเป็นจิกที่ค่อนข้างข้น ใส่ไช่สุกประมาณครึ่งฟอง ตับ เนื้อสัตว์ประมาณ 1-1.5 ซ้อน กินข้ว ผักบดละเอียด และน้ำมันพืช ช่น น้ำมันถั่วเหลืองหรือรำข้วลงไปสักประมาณครึ่งซ้อนขาต่อมื้อ จึงจะให้พลังงาน และสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของลูก
  • ให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี ควรเสริมนมคัดแปลงสูตรต่อเนื่องหรือนมวัวสดรสจืดวันละ 2 แก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์