เรียนออนไลน์เท่าที่ได้ไม่ต้องเครียด

เรียนออนไลน์เท่าที่ได้ไม่ต้องเครียด
  • กำหนดหน้าที่และเวลาที่ทำงานส่งครูในการเรียนออนไลน์ หากเป็นการเรียนสดควรให้เด็กเรียนเวลานั้นเท่าที่ทำได้ หากมีการบันทึกการสอนไว้อาจให้เด็กมาเรียน หรือทำงานส่งครูตามเวลาที่ตกลงกันไว้
  • ผู้ใหญ่ควรแบ่งหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องการเรียน และการทำงานส่งครูตามความเหมาะสมของแต่ละบ้าน หากสามารถทำได้ระหว่างวันควรให้เรียนหรือทำงานเลย แต่หากทำไม่ได้ให้รอพ่อแม่ช่วงเย็น หรือเสาร์-อาทิตย์เท่าที่ทำได้
  • อุปกรณ์ครบ : เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ที่โต๊ะเรียนให้ครบ เช่น หนังสือ สมุด ดินสอเพื่อลดการเดินไปมาซึ่งทำให้เสียสมาธิ
  • ลดสิ่งรบกวนช่วยเพิ่มสมาธิ : ระหว่างเรียนไม่ควรเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น นอกจากที่ใช้ เพื่อเรียนออนไลน์ ไม่นั่งเรียนติดหน้าต่าง หรือที่ ๆ สามารถมองเห็นคนเดินไปมา หรือมีเสียงดังรบกวน
  • เด็กส่วนใหญ่จะมีสมาธิประมาณ 2-5 นาที ต่ออายุ 1 ปี เช่น เด็ก 4 ปี จะมีสมาธิจดจ่อได้ประมาณ 8-20 นาที แต่เด็กประถมถึงมัธยมไม่ควรเรียนนานเกิน 1 ชั่วโมงต่อวิชา
  • เรียนนานนักพักเสียบ้าง : เรียน 20 พัก 10 นาที ไม่ไหวก็เรียน 10 พัก 5 นาที แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลาขึ้น
  • ได้กำลังใจใคร ๆ ก็อยากเรียน : ผู้ใหญ่ที่คอยกำกับควรเพิ่มกำลังใจ ให้คำชม เช่น “ยายชอบมากเลยที่หนูตั้งใจเรียน”
  • ทำดีมีรางวัล : หากเด็กสามารถนั่งเรียน ทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด ก็ให้สติ๊กเกอร์หากสะสมครบ 10 ดวงจะได้ขนม ของเล่น หรือทำกิจกรรมที่ชอบ 1 อย่าง แล้วแต่ตกลงกัน

วิธีการข้างต้นสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิให้ลูกหลานระหว่างเรียนตามปกติได้ด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ที่มา : รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ