เยื่อบุช่องปากอักเสบ

เยื่อบุช่องปากอักเสบ

กลุ่มเสี่ยง

  1. ผู้ป่วยที่รักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสง
  2. ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำบัดระดับสูง และปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

อาการ

  1. ปากแห้ง
  2. ช่องปากบวมแดง
  3. มีแผลในช่องปาก
  4. รู้สึกเจ็บปวด แสบร้อน
  5. การรับรสหรือทานอาหารเปลี่ยนแปลง

การรักษาขึ้นอยู่กับระดับอาการของโรคกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการควรเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์