“เบื่ออาหาร” หลังการฉายรังสี รับมืออย่างไร

“เบื่ออาหาร” หลังการฉายรังสี รับมืออย่างไร
  • เลือกรับประทานอาหารมื้อละน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ
  • รับประทานอาหารว่างที่ชอบ
  • ถ้าไม่อยากรับประทานอาหารปกติ หรือข้าว อาจปรับเป็นอาหารเหลว เช่น ซุป น้ำผลไม้ นม หรืออาหารผงสำเร็จรูป เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอ
  • แปรรูปอาหารบางชนิด เช่น ผลไม้สด อาจทำเป็น
  • น้ำผลไม้ปั่นผสมนม เป็นต้น
  • เลือกรับประทานอาหารอ่อน ๆ หรือ อาหารที่เย็น ๆ เช่น โยเกิร์ต
  • ถ้าเริ่มรับประทานอาหารได้ดี ควรเพิ่มปริมาณ ของอาหารในแต่ละมื้อ
  • การดื่มน้ำขณะรับประทานอาหารจะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ดังนั้นอาจดื่มน้ำก่อน หรือหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาที
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล