ข้อควรระวัง เบาหวานขณะตั้งครรภ์

ข้อควรระวัง เบาหวานขณะตั้งครรภ์

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ อาจอันตรายร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้

กลุ่มเสี่ยง

  1. หญิงตั้งครรภ์มีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน
  2. หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป
  3. มีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็นโรคเบาหวาน

สังเกตอาการ ไม่มีอาการผิดปกติที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรค เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์จะรู้สึกหิวกระหายน้ำ หรือปัสสาวะบ่อยเป็นปกติ หญิงตั้งครรภ์จึงควรพบแพทย์ตามกำหนดเสมอ

การดูแลตัวเอง

  1. ฝากครรภ์ทันที เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยความเสี่ยง
  2. พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์เป็นต้นไป
  3. ควบคุมอาหาร และการบริโภคน้ำตาล หรือของหวาน อย่างเข้มงวด

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรวางแผนมีบุตรก่อนและอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย