เบร็กซิน (Brexin) มีตัวยาไพร็อกซิแคม กินวันละครั้ง ระวังให้ดีอย่าใช้เกินขนาด

เบร็กซิน (Brexin) มีตัวยาไพร็อกซิแคม กินวันละครั้ง ระวังให้ดีอย่าใช้เกินขนาด
  1. ตั้งแต่ธันวาคม 2014 รัฐบาลอังกฤษจำกัดให้ไพร็อกซิแคมถูกสั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อเท่านั้น
  2. ไพร็อกซิแคมเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (เอ็นเสด) ใช้เป็นยาทางเลือก ในการบรรเทาอาการปวดข้อเรื้อรัง ขนาดยาสูงสุด คือ 20 มิลลิกรัมต่อวัน
  3. เบร็กซินมีตัวยาไพร็อกซิแคม 20 มิลลิกรัม จึงใช้เพียงวันละ 1 เม็ด แต่ยังมีผู้สั่งให้ผู้ป่วยใช้ยานี้ วันละ 2 เม็ดอยู่ ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด
  4. การใช้ในผู้สูงอายุควรลด ขนาดยาลงเหลือเพียง 10 มิลลิกรัมต่อวัน
  5. ยานี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยาว จึงใช้เพียง วันละ 1 ครั้ง แต่ยังมีผู้สั่งให้ผู้ป่วยใช้ยานี้ วันละ 2 ครั้งอยู่ ซึ่งเป็นการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม

ไพร็อกซิแคม ไม่ใช่เอ็นเสดที่ควรเลือกใช้เป็นลำดับแรก เพราะมีผลข้างเคียงด้านทางเดินอาหารสูงกว่าเอ็นเสดอื่น และมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยาทางผิวหนังขั้นรุนแรงได้มากกว่ายาอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล