เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

สาเหตุการแพร่ระบาดของระลอกใหม่
เกิดจากผู้ป่วยที่มีการหลุดรอดจากระบบคัดกรองเข้ามาตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย การป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ จึงควรมีมาตรการสืบค้นผู้ป่วยหล่นี้ที่มีโอกาสเข้ามาในที่ชุมชน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีการระบาดของโควิด-19
การป้องกันซื้อโควิด- 19 กลายพันธ์
เชื้อกลายพันธุ์ในระลอกใหม่ ทำให้การติดเชื้อมีง่ายมากขึ้น แต่ความรุนแรงของอาการไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเคร่งครัดมากขึ้น เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และลดระยะวลาอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
การรักษาโรคโควิด-19
เนื่องจากมีการพัฒนาองค์ความรู้กี่ยวกับโรคโควิด-19 พิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่ขรับการรักษาในห้องไอซียูมีอัตราการเสียชีวิตลดลง การรณรงให้สวมหน้กากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ จึงเป็นมาตรการที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังรอวัคซีนโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
ที่มา : ผศ. นพโอภาส พุทธเจริญ