เตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่… วัยทอง

เตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่… วัยทอง

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่ออายุเกิน 45 ปี โดยแพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกาย เช่น ตรวจเช็กมะร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ระดับไขมันในเลือด และความหนาแน่นกระดูก
ควรเตรียมประวัติการรักษาก่อนไปพบแพทย์ เพื่อความแม่นยำในการวินิจจัย และการจัดยาหรือฮอร์โมนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น อาหารไขมันต่ำ อาหารที่มีแคลเซียมสูง เพื่อป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูกหรืออาหารที่กากใยสูง เพื่อช่วยระบบขับถ่ายที่มักแย่ลงในวัยทอง
ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันกระดูกพรุน อีกทั้งทำให้ปอดกับหัวใจแข็งแรง แต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาหรือกิจกรรมที่มีความรุนแรง
การรักษาด้วยฮอร์โมน ในบางรายแพทย์อาจทำการให้ฮอร์โมนรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นตามข้อบ่งชี้และข้อห้ามใช้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ที่มา : รศ. นพ.อรรณพ ใจสำราญ