เตรียมตัวมาเจาะเลือดอย่างไร? จึงจะได้ผลตรวจที่ถูกต้อง

เตรียมตัวมาเจาะเลือดอย่างไร? จึงจะได้ผลตรวจที่ถูกต้อง

การเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนเจาะเลือด

  • งดดื่มสุรา
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • รับประทานยาประจำตัวตามปกติ
  • สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวก ต่อการเจาะเลือด
  • พกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

การอดอาหารในการเจาะเลือด

8 ชั่วโมง ตรวจน้ำตาลในเลือด งดอาหาร 8 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด

10-12 ชั่วโมง ตรวจไขมันในเลือด งดอาหาร 10 -12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด

0 ชั่วโมง ตรวจน้ำตาลสะสม ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของตับและไต ไม่ต้องงดอาหาร

*งด ดื่มชา กาแฟ น้ำหวาน เคี้ยวหมากฝรั่ง ลูกอม สูบบุหรี่ ระหว่างอดอาหาร แต่สามารถจิบน้ำเปล่าได้ หลังการเจาะเลือดให้กดแผลไว้ประมาณ 5-10 นาที โดยไม่ต้องพับแขนเพื่อให้เลือดหยุดไหล หากมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืด หรืออาการข้างเคียงอื่น ๆ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ทนพญ.ชัชฎากรณ์ ช่วยสถิตย์, ผศ. ตร.เอกชัย พรหมเพชร, รศ. พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
ฝ่ายเวชศาสตร์ซันสูตร