เดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

เดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19
  • หากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยง การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
  • สวมหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าหรือสวมหน้ากากสองชั้นตลอดเวลาการเดินทาง
  • ลดการสัมผัสจุดเสี่ยงต่าง ๆหากเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัส
  • งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มตลอดเวลาการเดินทาง
  • เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นด้วยการนั่งและยืนตามสัญลักษณ์ที่แสดงไว้เท่านั้น
  • ในขณะที่อยู่บนรถเมล์ หรือรถไฟฟ้าหากมีผู้โดยสารท่านอื่นไอ หรือจามให้หันหน้าออกไปทางอื่น
  • กรณีเดินทางด้วยรถแท็กซี่ควรนั่งตอนหลังของรถเท่านั้นเพื่อเว้นระยะให้ห่างจากคนขับ
  • กรณีเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้างควรนั่งข้างแทนการนั่งคร่อม
  • อาบน้ำสระผม และเช็ดทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก