เช็คสัญญาณ ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)

เช็คสัญญาณ ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)

ทางกาย

 • เหนื่อย อ่อนล้าตลอดเวลา
 • ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ
 • ภูมิคุ้มกันต่ำลง เจ็บป่วยบ่อย
 • ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
 • การนอนเปลี่ยนแปลง

ทางพฤติกรรม

 • ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
 • แปลกแยกจากคนอื่น และอาจลามจาก
 • เพื่อนร่วมงานไปถึงครอบครัว
 • เฉื่อยขา ใช้เวลามากขึ้นเพื่อทำงานให้เสร็จ
 • ใช้ยาหรือแอลกอฮอล์เพื่อแก้เครียด
 • ระบายความอึดอัดใจใส่คนรอบข้าง
 • ขาดงาน เข้างานสาย หรือ กลับบ้านก่อน

ทางอารมณ์

 • รู้สึกล้มเหลว
 • เกิดความสงสัยในตัวเอง เช่น ตัวเองเก่งจริงหรือไม่ ทำไมไม่มีคนชมเลย
 • ไม่มีสิ่งจูงใจในการทำงาน
 • รู้สึกว่าเป็นผู้แพ้
 • ความรู้สึกเป็นลบต่องาน
 • รู้สึกแปลกแยกจากสังคม
 • ลดความพึงพอใจ และความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล