เช็คลิสต์วัคซีนของลูก ก่อนไปเรียนต่อในต่างแดน

เช็คลิสต์วัคซีนของลูก ก่อนไปเรียนต่อในต่างแดน

เด็กที่ไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ต่างประเทศควรตรวจสุขภาพและรับวัคซีนก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการเกิดโรคในขณะที่ศึกษาต่อ ได้แก่

  1. วัคซีนไช้หวัดใหญ
  2. วัคซีนไช้กาฬหลังแอ่น
  3. วัคซีนโรคสุกใส ควรได้รับ 2 ครั้ง หรือ เคยเป็นสุกใสแล้ว ก็จะต้องบันทึกไว้
  4. ตรวจสอบสมุดสุขภาพ ว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ของประเทศไทยแล้วหรือยังโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันหัด หัดยอรมัน และคางทูม จะต้องได้รับ 2 ครั้ง ถึงจะมั่นใจในการป้องกันโรค
  5. เด็กมีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก แพ้ยา หอบหืด แพ้อาหาร ควรจะต้องมีการบันทึกให้ชัดเจนและให้เด็กส่งบันทึกให้กับโรงเรียนไว้

ควรปรึกษากุมารแพทย์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อจะได้เตรียมการ รวมทั้งการให้วัคซีนป้องกันโรคให้ครบ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ