เช็คความฟิต เช็คลิสท์ความพร้อมก่อนบริจาคเลือด

เช็คความฟิต เช็คลิสท์ความพร้อมก่อนบริจาคเลือด
  1. อายุ 17-70 ปี
  2. อายุไม่ถึง 18 ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  3. บริจาคครั้งแรกเมื่ออายุไม่เกิน 55 ปื
  4. ไม่มีพฤติกรรมเสียงทางเพศ เช่น มีคู่นอนหลายคนหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ
  5. มีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป
  6. ไม่ใช้สารเสพติด
  7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ได้ทานยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ศ.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์