เชื้อไวรัสโรต้า

เชื้อไวรัสโรต้า

เชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วง ในเด็กวัย 5 ขวบปีแรก พบน้อยในเด็กโต แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัส และเชื้อไวรัสพบบ่อยในฤดูหนาว

อาการ ไข้ อาการหวัด และอาเจียนบ่อย (เป็นนาน 1-2 วัน) จากนั้นจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ทำให้ผู้ป่วยขาดน้ำ และสูญเสียกลือแร่ ผู้ป่วยเด็กอาจมีปัญหาย่อยน้ำตาลแล็คโสในนมวัว ทำให้ผิวหนังรอบรูทวารมีอาการอักเสบ

รักษา

ㆍ ลดปริมาณของอาหารในแต่ละมื้อ และเพิ่มจำนวนมื้ออาหาร

ㆍดื่มหรือจิบน้ำเกลือแร่ให้พียงพอ โดยดื่มทีละน้อยแต่บ่อย ๆ

ㆍหลีกเสี่ยงยาแก้ท้องเสียและยาปฏิชีวนะ

ㆍ เด็กสามารถดื่มนมได้ หากเด็กมีปัญหาย่อยน้ำตาลแล็ตโตสควรเปลี่ยนนม เป็นนมสำหรับเด็กท้องเสีย เด็กที่ดื่มนมแม่ สามารถให้นมแม่ต่อไปได้

ป้องกัน

ㆍ รักษาสุขอนามัยทั่วไปและล้ำงมือบ่อยๆ

ㆍ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ㆍหยอดวัคซีนโรต้าในเด็กเล็ก จะช่วยลดความรุนแรงของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.วิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest