เชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ต้นเหตุของแผลในกระเพาะอาหาร

เชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ต้นเหตุของแผลในกระเพาะอาหาร

สาเหตุการเกิดโรคกระพาะอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) นั้นมักเกิดจากการนำเชื้อเข้าปากโดยไม่รู้ตัว รวมถึงการบริโภคอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งเชื้อดังกล่าวเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงก่อให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย โดยมากผู้ติดเชื้อมักจะไม่แสดงอาการ แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นได้ ดังนี้

  • ปวดหรือแสบร้อนที่ท้องส่วนบน
  • จุกเสียดลิ้นปี่
  • คลื่นใส้ อาเจียน
  • ท้องอืด

อาการที่บ่งว่าอาจมีแผลในกระเพาะอาหาร

  • อาเจียนเป็นเลือด หรือสีดำ
  • อุจจาระเป็นเลือด หรืออุจจาระสีดำเหนียวและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง
  • โลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุ

หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น หรือเป็นเรื้อรัง ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและการรักษาอย่างเหมาะสม

ที่มา : รศ.(พิเศษ)พญ.รภัส พิทยานนท์