“เจ็บคอ” กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ

“เจ็บคอ” กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ

เฉพาะการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียท่านั้นที่การให้ยาปฏิชีวนะเป็นประโยชน์ การเจ็บคอส่วนใหญ่มากกว่ 80% เป็นการติดชื้อไวรัสจึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการพิจารณาความจำเป็นของการใช้ยาปฏิชีวนะ

  • ไข้ > 38 องศาเซลเซียส
  • ไม่ไอ
  • มีฝ้าขาวที่คอหอยหรือต่อมทอมซิล
  • ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโตและกดเจ็บ

หากได้ 3 แต้มขึ้นไป สงสัยติดเชื้อแบคทีเรีย คนส่วนใหญ่ที่เจ็บคอมักรวมคะแนนได้เพียง 0, 1 หรือ 2 แต้ม เท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ

ใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อจะสะสมแบคที่เรียดื้อยาไว้ในร่างกาย

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล