เจ็บคอส่วนใหญ่หายได้เอง อย่าใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ

เจ็บคอส่วนใหญ่หายได้เอง อย่าใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ

อาการหวัด ไอ เจ็บคอ ส่วนใหญ่มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ยาปฏิชีวนะที่ผสมอยู่ในยาอมเป็นยาที่ออกฤทธิ์ฉพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่มีผลในการรักษาอาการเจ็บคอที่เกิดจากไวรัส

อาการหวัด ไอ เจ็บคอ หายได้เอง ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

ㆍหากมีอาการระคายคอ ใช้กลือผสมน้ำอุ่นกลั้วคอ

ㆍหากมีอาการไอ ใช้น้ำผึ้ง 2 ซ้อนโต๊ะผสมน้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ชงกับน้ำอุ่นดื่มวันละ 2-3 ครั้ง

ㆍไม่อยู่ในที่เย็นเกินไป ไม่ให้ลมแอร์เป้าที่หน้าตอนนอน

ㆍไม่นอนดีกเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอ

ㆍ ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดการดื่มน้ำเย็น

ㆍไม่ตากฝน หรือโดนละอองฝน

ㆍไม่ตากแดดมากเกินไป

ㆍ ไม่อาบน้ำเย็น

ㆍงดสูบบุหรี่

หากอาการไม่รุนแรง ควรดูแลตนเองโดยไม่ต้องใช้ยา ร่างกายจะฟื้นฟูได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล