เคานต์ดาวน์ อย่างปลอดภัย ไร้โรค ไร้อุบัติเหตุ

เคานต์ดาวน์ อย่างปลอดภัย ไร้โรค ไร้อุบัติเหตุ
  • เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์
  • เลือกพาหนะเดินทางให้ปลอดภัยเมาไม่ขับงดหรือจำกัดการบริโภคสุรา
  • สังคมไร้การสัมผัส
  • ฉลองที่บ้านสนุกได้ ปลอดภัยลดความเสี่ยง
  • วัคซีนเพื่อตัวเรา และคนที่เรารัก
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรม สังสรรค์รวมกลุ่มหมู่มาก
  • ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์

“สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ”

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน