เคล็ดไม่ลับเลือกครีมบำรุงผิวของสาว (อยาก) ผิวขาว

เคล็ดไม่ลับเลือกครีมบำรุงผิวของสาว (อยาก) ผิวขาว
  1. ผลิตภัณฑ์มีฉลากบ่งบอกส่วนประกอบหลัก (สารออกฤทธิ์หลัก)
  2. ไม่มีส่วนผสมของ ไฮโดรควิโนน
  3. ไม่มีส่วนผสมของ สารปรอท
  4. ไม่มีส่วนผสมของ สเตียรอยด์
  5. ไม่มีส่วนผสมของ กรดเรติโนอิก(กรดวิตามิน A)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร