เคล็ดลับ 10 ประการ ป้องกันการเกิดโรคไต

เคล็ดลับ 10 ประการ ป้องกันการเกิดโรคไต

คนไทยป่วยเป็นโรคไตสูงเป็นอันดับ 3 ในอาซียน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาไม่สมหตุสมผล หรือกินยาไม่ถูกวิธี โดยฉพาะผู้ใช้ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เป็นเวลานาน ยาฆ่าเชื้อบางชนิด รวมทั้งสารสกัดสมุนไพร อาหารเสริม และการซื้อยากินเอง เป็นเหตุให้ไตวาย และถึงขั้นเสียชีวิตได้

1. หมั่นสนใจสุขภาพของตนเอง และไปรับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

2. เลือกอาหารที่มีคุณค่า สุกสะอาด และมีประโยชน์ หลีกเลียงอหารไขมันสูง อาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป และอาหารรสจัด

3. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 1.5-2 ลิตร หรือ 6-8 แก้วต่อวัน

4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

6. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ต่อวัน

7. หลีกเลี่ยงสารเสพติด

8. หลีกลี่ยงการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆ

9. หลีกเลี่ยงกลุ่มยาที่อาจมีผลต่อไต เช่น ยาแห้ปวดซ้อ ปวดเส้น ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งมักเป็นยาในกลุ่ม “เอ็นเสด (NSAIDs)” ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบอย่างแรง

10. อย่าหลงเชื่อโฆษณาอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง

ปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดรักษาโรคไตรื้อรั้งให้หายขาดได้ ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาที่โฆษณาสรรพคุณเกินจริง ศึกษาข้อมูลพิมเติมได้จาก youtbe ” รู้ทันโรคไตกับคิดดี “

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

Pin It on Pinterest