เคล็ดลับปรับชีวิตป้องกันมะเร็ง

เคล็ดลับปรับชีวิตป้องกันมะเร็ง

องค์กรการวิจัยโรคมะเร็งและ American Cancer Society ได้แนะนำการกินอาหารและกิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ดังนี้

1. กินอาหารที่มีไขมันและเกลือต่ำ

2. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. จำกัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที เป็นประจำทุกวัน

5. กินอาหารที่เป็นผักผลไม้อย่างน้อย 5 จานต่อวัน เพิ่มอาหาร จำพวกถั่วและธัญพืชในอาหารแต่ละมื้อ

6. ไม่ใช้ยาสูบในทุกรูปแบบ

7. เก็บรักษาและเตรียมอาหารอย่างปลอดภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

Pin It on Pinterest