เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วใช้อย่างไร…

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วใช้อย่างไร…
  • ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดและสามารถวัดชีพจรได้
  • มีขนาดเล็ก ใช้งานสะดวก บางรุ่นพกพาได้
  • ไม่สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 แต่ใช้เฝ้าระวังและติดตามอาการของโควิด 19 ได้

ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดมีค่าปกติเท่าไร?

96 – 100 % ค่าปกติ
95 % หรือต่ำกว่า มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ควรปรึกษาแพทย์

**หากมีโรคประจำตัวบางกลุ่ม หรือสูบบุหรี่จัดอาจส่งผลให้ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติได้**

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • หนีบนิ้วใดนิ้วหนึ่ง แล้วรอให้ตัวเลขนิ่งก่อนอ่านค่า
  • ไม่ควรวัดค่าออกซิเจนในเลือดขณะออกกำลังกายหรือมีอาการเหนื่อยจากกิจกรรมต่าง ๆ
  • การทาเล็บ ติดเครื่องประดับที่เล็บอาจส่งผลให้เครื่องอ่านค่าคลาดเคลื่อนได้

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ