เคผงมรณะ

เคผงมรณะ

สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นสูตรส่วนผสมของสารเสพติดหลายชนิด ที่อาจจะมีเคตามีนเป็นองค์ประกอบ และมียานอนหลับ ยากล่อมประสาทหรือสารเสพติดอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วยสารเสพติดที่พบบ่อย ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ยาเลิฟ มอร์ฝีน เฮโรอีน โคเคน โคเดอีน (ยาแก้ไอ) กัญชา และยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอาเซพีน
อันตรายของเคผงที่มีเดตามีน ยาบ้า และอนุพันธ์ฝิ่นเป็นองค์ประกอบ
1. หัวใจเต้นผิดปกติ และระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
2. กดการหายใจ ทำให้การหายใจล้มเหลว
3. ภาวะชัก หมดสติ
4. ภาวะเลือดออกในสมอง
5. ภาวะการสลายของกล้ามเนื้อลาย และไตวาย
การรักษา
1. ต้องทราบแน่ชัดว่าได้รับสารเสพติดชนิดใดบ้าง เนื่องจากสารเสพติดบางชนิดมียาต้านพิษ (Antidote) และในบางชนิดไม่มี ซึ่งในบางครั้งอาจสันนิษฐานจากอาการแสดง แต่จะยืนยันชนิดของสารเสพติดโดยผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2. การรักษาเบื้องต้น หากยังไม่ทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจะรักษาตามอาการ (symptomatic treatments)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร