เข็มต่อเข็ม”ซิโนแวค # แอสตร้าเซนเนก้า”

เข็มต่อเข็ม”ซิโนแวค # แอสตร้าเซนเนก้า”
 • ซิโนแวค
  – การฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์
  – ประสิทธิภาพ ป้องกันป่วยปานกลางขึ้นไป 84%
  ป้องกันการป่วยหนัก/เสียชีวิต 100%
  – อาการข้างเคียง ไข้ ปวดเมื่อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แพ้รุนแรง (1 ใน 100,000) แขนขาอ่อนแรงชั่วคราว พบน้อยมาก (หายได้เองใน 2-3 วัน)
  – ข้อดี อาการข้างเคียง พบน้อยในทุกกลุ่มอายุ
  – ข้อด้อย ต้องได้รับ 2 เข็ม จึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • แอสตร้าเซนเนก้า
  – การฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 10-12 สัปดาห์
  – ประสิทธิภาพ ป้องกันป่วยเข้าโรงพยาบาล 80%
  ป้องกันการป่วยหนัก/เสียชีวิต 100%
  – อาการข้างเคียง ไข้ ปวดเมื่อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แพ้รุนแรง (1 ใน 100,000) ลิ่มเลือดชนิดมีเกล็ดเลือดต่ำ คาดว่าพบ < 1 ใน 1,000,000 (ยังไม่พบในประเทศไทย)
  – ข้อดี สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็ว ใน 2 สัปดาห์ หลังจากรับวัคซีนเข็มที่ 1
  – ข้อด้อย พบอาการข้างเคียง ได้บ่อยแต่ไม่มีอันตราย

ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงควรมารับวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก เพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19 และป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อจนถึงป่วยหนักและเสียชีวิต

การฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน ย่อมให้ผลดีกว่าการที่ไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ เลยฉีดตอนนี้ มีภูมิต้านทานทันที ป้องกันความรุนแรงของโรคได้ทันท่วงที

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564